Synagogue Stupava

Synagóga bola postavená v r. 1803 a dodnes si zachovala svoj pôvodný výzor. V roku 1988 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.
Vďaka neziskovej organizácii JEWROPE, prebieha od roku 2006 jej postupná rekonštrukcia a revitalizácia.
V súčasnosti synagóga slúži ako kultúrny a spoločenský priestor, v ktorom sa pravidelne organizujú koncerty, divadelné predstavenia, výstavy, literárne večery a spoločenské podujatia.

Aktivity neziskovej organizácie JEWROPE

Non-profit organisation JEWROPE was founded in 2001. It's main focus are research projects regarding documentation of the history of jewish ethnicity in Slovakia, effort to preserve jewish cultural inheritance, as well as generally beneficial services with goal of managing religious and ethnical relations in the field of development of spiritual and cultural values of jewish communities.
 
Nezisková organizácia JEWROPE sa od roku 2006 intenzívne venuje projektu záchrannej rekonštrukcie a revitalizácie synagógy v Stupave. V spolupráci s miestnymi záujmovými organizáciami sa podiela na organizácii kultúrnych a spoločenských podujatí v priestoroch synagógy.