Synagóga Stupava

Synagóga bola postavená v r. 1803 a dodnes si zachovala svoj pôvodný výzor. V roku 1988 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.
Vďaka neziskovej organizácii JEWROPE, prebieha od roku 2006 jej postupná rekonštrukcia a revitalizácia.
V súčasnosti synagóga slúži ako kultúrny a spoločenský priestor, v ktorom sa pravidelne organizujú koncerty, divadelné predstavenia, výstavy, literárne večery a spoločenské podujatia.

Aktivity neziskovej organizácie JEWROPE

Nezisková organizácia JEWROPE bola založená v roku 2001. Jej hlavnou náplňou sú bádateľské projekty, spojené s dokumentovaním dejín židovského etnika na Slovensku, snaha o záchranu židovského kultúrneho dedičstva, ako aj všeobecno-prospešné služby za účelom náboženskej a etnickej znášanlivosti v oblasti rozvoja duchovných a kultúrnych hodnôt židovských komunít.
 
Nezisková organizácia JEWROPE sa od roku 2006 intenzívne venuje projektu záchrannej rekonštrukcie a revitalizácie synagógy v Stupave. V spolupráci s miestnymi záujmovými organizáciami sa podiela na organizácii kultúrnych a spoločenských podujatí v priestoroch synagógy.