Vznik synagógy a etapy jej rekonštrukcie

1837

Hollsteinerova mapa.

1837
1839

Pernoldova mapa.

1839
1896

Detail z katastrálnej mapy.

1896
1900

Pohľad na synagógu

1900
1935

Dom rabína. V pozadí východná fasáda synagógy.

1935
1950

Barkány, Situačný plán a nákresy

1950
1950

Barkány, Situačný plán a nákresy

1950
1950

Barkány, Situačný plán a nákresy

1950
1950

Barkány, Situačný plán a nákresy

1950
1960

Pohľad na synagógu a objekty ŽNO.

1960
1960

Pohľad na synagógu a objekty ŽNO.

1960
1960

1960
1980

1980
1990

Synagóga a dom rabína.

1990
1996

Synagóga a dom rabína.

1996
2002-2003


2002-2003
2003-2004

2003-2004
2004

2004
2004-2005

2004-2005
2004-2006

2004-2006
2005-2006

2005-2006
2007

2007
2007-2008

2007-2008
2008

2008
2011

Reštaurovanie stĺpov

2011
2012

2012
2014

Oprava stropov

2014
2015

2015